Inventura majetku

Vedení Masarykovy koleje informuje, že v průběhu října budou probíhat fyzické inventury majetku pověřeným zaměstnancem ubytovatele. Prosíme o přístup do společných prostor buněk a pokojů. Zároveň Vás žádáme o vstřícnost z vaší strany, co se týče úklidu společných prostor a na pokojích. Štítky, které jsou potřeba naskenovat, se nachází na každé části nábytku umístěného v buňce či v pokoji, oblečení na židlích a nepořádek na pokojích nám nepomůže inventury urychlit.

Harmonogram inventur:

DatumDenPatroBarva
5.říjnapondělí 5.patro červená
6.říjnaúterý5.patrozelená + oranžová
7.říjnastředa 5.patrožlutá + modrá
8.říjnačtvrtek4.patročervená
9.říjnapátek4.patromodrá + žlutá
12.říjnapondělí4.patrozelená + oranžová
13.říjnaúterý3.patročervená + modrá + žlutá
14.říjnastředa 3.patrozelená + oranžová
15.říjnačtvrtek2.patromodrá + červená
16.říjnapátek2.patrozelená + oranžová